FAQ's / Veelgestelde vragen

(FAQ's = Frequently Asked Questions)

Wanneer moet ik mijn werk opgestuurd hebben?
Hoe weet ik of het werk is aangekomen?
Wat moet ik doen als ik wel werk heb gestuurd, maar ik heb geen ontvangstbevestiging gekregen?
Moet ik de ontvangstbevestiging bewaren?
Wat moet ik doen als ik door moeilijke omstandigheden het werk niet kan maken of afkrijgen?
Wat moet ik doen als ik een opdracht niet snap?


Wanneer moet ik mijn werk opgestuurd hebben?
Het moet steeds uiterlijk op vrijdagavond ontvangen zijn.

Hoe weet ik of het werk is aangekomen?
klas 4: Je krijgt een melding als je antwoord is ingeleverd.
klas 5/6: Je krijgt binnen een minuut automatisch een ontvangstbevestiging.

Wat moet ik doen als ik wel werk heb gestuurd, maar ik heb geen ontvangstbevestiging gekregen?
klas 5/6: Stuur een e-mail (zonder bijlage) naar hetzelfde adres, waarin je vermeld dat je geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Vermeld je naam en klas.

Moet ik de ontvangstbevestiging bewaren?
klas 5/6: Die moet je bewaren tot het overzicht van je resultaten is bijgewerkt.

Wat moet ik doen als ik door moeilijke omstandigheden het werk niet kan maken of afkrijgen?
Stuur een e-mail naar de docent waarin je zegt dat je het werk door problemen niet af hebt kunnen krijgen. Vermeld erbij wanneer je het wel af zult hebben. De docent kan je antwoord dan toch goedkeuren.

Wat moet ik doen als ik een opdracht niet snap?
Omschrijf bij die opdracht wat je niet snapt. De docent kan je dan in de klas helpen en je antwoord dan toch goedkeuren.